تاثیر متقابل فـــــــــــرهنگـــــــــ و اقتصــــــــــاد

برای این که بتوانیم در زمینه‌های متفاوت در جامعه به موفقیت‌ نائل شویم،نیازمند بسترسازی مناسب هستیم.یکی از بسترهای مهم‌ و تأثیرگذار در موفقیت سیاست‌های اقتصادی،اجتماعی و...ارتباط متقابل و هماهنگ اقتصاد و فرهنگ است.در واقع،برای هرگونه‌ توسعه‌ای نیازمند یک فرهنگ عمومی هستیم که از سایت‌ها حمایت کند.زیرا با وجود ضعف مبانی فرهنگی در جامعه و عدم درک‌ درست مسائل تأثیرگذار بر آن‌جامعه،نمی‌توان انتظار موفقیت در سایر زمینه‌های موجود در جامعه را داشت.به عبارت دیگر،فرهنگ‌ و سایر مسائل جامعه باهم در ارتباط متقابل هستند و بر هم اثر می‌گذارند.
divider-158.gif
از جمله مسائل مهم در جوامع،مسائل اقتصادی هستند.اقتصاد و فرهنگ در یک جامعه همواره در کنش متقابل‌اند و می‌توانند یکدیگر را تحت تأثیر قرار دهند.فرهنگ و سیاست‌های فرهنگی‌ می‌توانند مایه‌ی موفقیت سیاست‌های اقتصادی در جوامع شوند و یا این که زمینه‌ی موفقیت این سیاست‌ها را فراهم نکنند.بنابراین، به منظور موفقیت سیاست‌های اقتصادی و یا هر سیاست دیگری در کشور،لازم است به تقویت و توسعه‌ی مسائل فرهنگی دست زد. هم‌چنین،نباید در رابطه با فرایند مدیریت فرهنگی،از برنامه‌ریزی‌ دقیق و نیازهای جامعه غافل شد،بلکه باید تصمیمات خاص را با شناخت دقیق آن‌ها گرفت. .
divider-158.gif
در واقع لازم است به وسیله‌ی تقویت مبانی فرهنگی جامعه توسط پژوهشگران و دست اندر کاران امور فرهنگی،از جمله نظام آموزشی، به موفقیت سیاست‌های اقتصادی در کشور کمک کرد.مسائلی‌ هم چون نحوه‌ی مصرف توسط شهروندان،میزان مصرف،پس انداز، سرمایه‌گذاری خصوصی و...نیازمند توسعه‌ی بخش فرهنگی کشور است تا به این وسیله،زمینه‌ی موفقیت آن‌ها فراهم آید.در حال‌ حاضر،با توجه به عدم رشد دانش عمومی اقتصاد در ایران متناسب با سایر بخش‌های دیگر،لازم است که پژوهشگران فراتر از بحث‌های‌ آکادمیک و پژوهشی،این مفاهیم و آموزه‌ها را در سطح عمومی‌تری‌ معرفی کنند.چون اگر ابعاد فرهنگی در بررسی این موضوع فراموش‌ شوند،با نقص بزرگی روبه‌رو خواهیم بود .
divider-158.gif

در واقع باید گفت که در جامعه،حفظ فرهنگ دشوارتر از به دست آوردن آن است.در جوامع امروزی،فرهنگ عامل اصلی‌ در تحلیل‌های جامعه شناختی محسوب می‌شود و نقش و کارکرد آن‌ نسبت به گذشته بیش‌تر شده است.به همراه آن،ضرورت هماهنگی‌ و هم سویی صاحب‌نظران و کارشناسان و برنامه ریزان هر کشور با نیازهای فرهنگی جامعه نیز بیش‌تر احساس می‌شود.جامعه‌ی پویا در برخورد با پرسش‌های نوین فرهنگی،جواب‌های قانع‌کننده‌ای دارد، چرا که در تقابل با این تحرک،جامعه پویایی خود را از دست می‌دهد. شرط لازم برای تحقق چنین مطلوبی آن است که در هر کشور زمام داران بتوانند به منظور همراهی با جریان عظیم و اصیل فرهنگ‌ در جامعه و نیز پاسخ به نیازهای تازه‌ی فرهنگی،به سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بپردازند و محورهای لازم را برای این حرکت تشخیص‌ دهند و تعیین کنند .

/ 0 نظر / 66 بازدید