/ 2 نظر / 8 بازدید
علمداران منتظر

سکوت می کنیم...تا خدا سخن بگوید رها می کنیم تا خدا هدایت کند دست بر می داریم ، تا خدا دست بکار شود به او می سپاریم ، تا آرام شویم

علمداران منتظر

ز کودکی در ِ این خانه کار می کردم به نوکری حسین افتخار می کردم اگر خدا به تن من هزار جان می داد برای حضرت زینب نثار می کردم سلام: ممنون بابت لینک............. با افتخار لینک شدید............. التماس دعای فرج.