فـــــــرهنگ و اقتصـــــــــاد

فرهنگ یکی از مقوله‌های مهم ارزشی کشورها به حساب می‌آید که مبتنی بر آموزش،دانش و عادات می‌باشد.در این راستا سیاست‌گذاری فرهنگ که به آن مهندسی فرهنگ نیز گفته می‌شود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.از طرف دیگر فناوری‌های ارتباطی حوزه‌های فرهنگی،جامعه را به مؤلفه‌های تأثیرگذار تبدیل نموده‌اند و در بخش‌های مختلف از جمله اقتصاد نقش‌آفرینی می‌نماید بنابراین می‌توان گفت که فرهنگ بر اقتصاد تأثیرگذار می‌باشد. امروزه نقش فرهنگ در اقتصاد از محورهای مورد توجه اقتصاددانان است و بر این اساس معتقدند که فرهنگ بر توسعه اقتصادی کشورها مؤثر می‌باشد.در واقع فرهنگ دارایی‌های زیادی از قبیل‌ مهارت‌ها و محصولات بوجود می‌آورد که در ارتقاء رفاه جامعه اثر دارد.همچنین منافع فرهنگ و تأثیر آن بر توسعه از طریق توریسم و سرمایه اجتماعی مورد توجه می‌باشد.جهت فهمیدن اثر فرهنگ‌ بر اقتصاد بایستی توجه داشته باشیم که فرهنگ در واقع ارزش‌ها و هنجارهای سیستمی است که در بین افراد جامعه وجود دارد و در فعالیت‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهد.

نویسنده:  اکبریان،رضا


/ 0 نظر / 14 بازدید