# مدیدیت_جهادی

ضلع چهارم مربع مفهومی سال 93(مدیریت جهادی)

ضلع چهارم: مدیریت جهادی  کارهای بزرگ، رویکرد جهادی می‌خواهدچهارمین کلمه‌ی اصلی شعار نام سال «مدیریت جهادی» است. اصل مدیریت جهادی را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید